2017-03-30     Amelii, Dobromira, Leonarda     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach    
Strona główna / Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2017 roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady odbiera
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa,
tel. 785 888 111

Nieruchomości niezamieszkałe

Nowa ustawa śmieciowa

Zasady selekcji odpadów

PSZOK

Przepisy prawne

Informacje

 

Do pobrania: 

Harmonogram odbioru odpadów 2017:

Sucha Wola, Zalesie, Lipina, Stare Oleszyce, Stare Sioło

Zabiała, Uszkowce, Lubomierz, Futory, Borchów, Nowa Grobla

Oleszyce - zabudowa jednolokalowa

Oleszyce - zabudowa wielolokalowa

Opłata za gosp. odpadami - nieruchomości zamieszkałe 2017

Opłata za gosp. odpadami - nieruchomości niezamieszkałe 2017

Druk Deklaracji

Załącznik Nr 1 do Deklaracji

Ulotka informacyjna 2016

Ulotka informacyjna 2015

Ulotka informacyjna 2014

Ulotka informacyjna 2013

Analiza stanu gospodarki odpadami 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami 2015

 

 


Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Oleszyce na lata 2012-2032

 

Na terenie gminy Oleszyce obowiązuje kwartalny system uiszczania opłat.

Opłatę należy uiszczać do:
10 lutego za I kwartał,
10 maja za II kwartał,
10 sierpnia za III kwartał,
10 listopada za IV kwartał,

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Oleszyce lub przelewem na konto Gminy Oleszyce 51 9101 1026 2003 3700 1704 0001; w tytule należy wpisać dane właściciela nieruchomości i okres za który opłata jest uiszczana

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.