2018-03-22     Bogusława, Jagody, Katarzyny     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    

 

 
Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach (MGBP) jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą biblioteki jest miasto Oleszyce ul. Mickiewicza 10. Teren działania Biblioteki obejmuje miasto i gminę Oleszyce.
 
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
 
Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
  
a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży uczących się, osób niepełnosprawnych, ludzi w podeszłym wieku,
c) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
d) popularyzacja książek,
e) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.
 
W bibliotece organizowane są konkursy, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, dyskusje nad nowościami wydawniczymi, wystawy z okazji rocznic i świąt państwowych.
 
  

 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.