2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    

Miasto partnerskie - Lwów
 
 
Rada Miejska w Oleszycach, w dniu 31 maja 2005 roku podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do podpisania umowy o współpracy Gminy Oleszyce z Lwowską Rejonową Administracją Szewczenko z siedzibą we Lwowie na Ukrainie.
Umowa o współpracy została następnie podpisana, co zaowocowało nawiązaniem bliższych kontaktów mieszkańców gminy Oleszyce z mieszkańcami Lwowa i okolic.
Ustalono, iż strony będą dążyć do współpracy w następujących sferach:
- promocji
- handlu
- rolnictwa i leśnictwa
- ochrony środowiska
- oświaty
- kultury i sztuki
- ochrony zdrowia
- sportu i turystyki

W celu realizacji w/w zadań opracowano mikroprojekt pod nazwą "Polsko - Ukraińska integracja poprzez naukę, tradycję i kulturę"

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.