2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    
Strona główna / Wiadomości

REKRUTACJA 2018/2019

Kryteria i terminy rekrutacji do Samorządowego Przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

I. do Samorządowego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa:

Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 lutego 2017 roku
W sprawie określenia kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.

http://bip.oleszyce.pl/?c=mdElDok-cmSzczegoly-997-73300

II.   do klas pierwszych szkół podstawowych określa:

Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
http://bip.oleszyce.pl/?c=mdElDok-cmSzczegoly-997-73299

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

I. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019 został określony przez Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019:

1.Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019:

 1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu na kolejny rok - od dnia 22 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
 2. Ustalenie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019–1 marca 2018 r.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym - od dnia 2 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.
 4. Praca komisji rekrutacyjnej – od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 9 kwietnia 2018 r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 10 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 16 kwietnia 2018 r.
 8. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola od dnia 17 kwietnia 2018 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.
 9. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy
 10. Prawo rodziców do wniesienia odwołania do dyrektora przedszkola od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji  - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
 11. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców - 7 dni od dnia otrzymania odwołania
 12. Ogłoszenie o ewentualnych wolnych miejscach w przedszkolu - 15 maja 2018 r.

2. Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym - od dnia 16 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.
 2. Praca komisji rekrutacyjnej – od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 8 czerwca 2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 11 czerwca 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 18 czerwca 2018 r.
 6. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka  do przedszkola od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.
 7. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy
 8. Prawo rodziców do wniesienia odwołania do dyrektora przedszkola od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji  - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
 9. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców - 7 dni od dnia otrzymania odwołania

II Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019 został określony przez:

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019:

1. Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny na rok szkolny 2018/2019:

 1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym na kolejny rok – od dnia 9 marca 2018 roku do dnia 15 marca 2018 roku
 2. Ustalenie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019– 16 marca 2018 rok
 3. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym - od dnia 19 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku
 4. Praca komisji rekrutacyjnej – od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 9 kwietnia 2018 r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 10 kwietnia 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 17 kwietnia 2018 r.
 8. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.
 9. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy
 10. Prawo rodziców do wniesienia odwołania do dyrektora szkoły od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji  - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
 11. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców - 7 dni od dnia otrzymania odwołania
 12. Ogłoszenie o ewentualnych wolnych miejscach w  oddziałach przedszkolnych - 15 maja 2018 r.

2. Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny na rok szkolny 2018/2019:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu   rekrutacyjnym - od dnia 16 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r.
 2. Praca komisji rekrutacyjnej – od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 8 czerwca 2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 11 czerwca 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia- od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 18 czerwca 2018 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 19 czerwca 2018 r.
 6. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka   do oddziału przedszkolnego od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.
 7. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – 5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy
 8. Prawo rodziców do wniesienia odwołania do dyrektora szkoły od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji  - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
 9. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców - 7 dni od dnia otrzymania odwołania

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2018/2019 został określony przez:
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce na rok szkolny 2018/2019

L. p.

Rodzaj czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

1.

Składanie zgłoszenia do szkoły przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 6 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

2.

Ustalenie wolnych miejsc do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

26 marca 2018 r.

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

wraz z załącznikami

(kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły/ spoza gminy)

od 27 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

4.

Praca komisji rekrutacyjnej

od 3 kwietnia 2018 r.

do 6 kwietnia 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

9 kwietnia 2018 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia

od 10  kwietnia 2018 r.

do 16 kwietnia 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2018 r.

8.

Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków

o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

od 18 kwietnia 2018 r.

do 20 kwietnia 2018 r.

9.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

10.

Prawo rodziców do wniesienia odwołania do dyrektora szkoły od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

11.

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

Utworzony:2018-02-02 14:33:16
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.