2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce

Rada Miejska w Oleszycach w dniu 29 września 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIX/253/2017 „w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce”

W dniu 15 grudnia 2017 roku wchodzi w życie „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce”

Regulamin określa kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.

Tekst uchwały i regulaminu

 

Harmonogram związany z otrzymaniem dotacji:

1 styczeń – 15 marzec - składanie wniosków wraz z załącznikami o udzielenie dotacji,

do 30 kwietnia - ocena formalna wniosków,

do 31 maja - ocena merytoryczna wniosków, pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym,

do 15 czerwca - podpisanie umowy,

od podpisania umowy do 14 października - realizacja zadania,

do 15 października - złożenie przez inwestora sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami,

do 15 listopada – weryfikacja sprawozdania z budowy oczyszczalni ścieków oraz kontrola realizacji zadania,

21 dni od pozytywnej weryfikacji - wypłata dotacji.

 

Utworzony:2017-12-15 10:45:26
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.