2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    
Strona główna / Wiadomości

Poprawa warunków edukacji …

„Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce” to zadanie na które gmina Oleszyce pozyskała środki w wysokości: 990 178,96 zł. ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, podziałanie 6.4.3 szkolnictwo ogólne.

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:

Etap I – Prace budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie sali gimnastycznej i siłowni.

Etap II – Zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych.

Roboty budowlano-instalacyjne to przebudowa głównego pomieszczenia sali gimnastycznej i jej zaplecza Szkoły Podstawowej w Oleszycach. Zakres robót obejmuje: wykonanie siłowni, wentylacji mechanicznej, przebudowa pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego, wykonanie podjazdu do sali oraz pomieszczenia WC z prysznicem dla niepełnosprawnych, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, montaż drzwi przeciwpożarowych między budynkiem sali gimnastycznej a łącznikiem do SP oraz pomiędzy salą gimnastyczną a łącznikiem hali widowiskowo-sportowej.

Wyposażenie sali i siłowni to montaż bramek, słupków, drabinek, koszy, ławeczek oraz zestawu siłowego na 6 stanowisk, 2 bieżni treningowych i ławeczki.

Projekt zakłada ponadto prace budowlane i zakup wyposażenia, przyczyniającego się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Elementy dotyczące energochłonności budynku: centralne ogrzewanie (wymiana grzejników na bardziej wydajne i oszczędne). Wykonanie docieplenia elewacji zachodniej budynku Szkoły Podstawowej - wykonanie docieplenia budynku sali gimnastycznej wraz z częściową wymianą okien. Czas realizacji październik 2017 r. - luty 2018 r. 

Zakup wyposażenie do pracowni dydaktycznych obejmuje:

  1. Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją a także wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej.
  2. Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej. Czas realizacji styczeń-luty 2018 r.

W dniu 19 października 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizacje I etapu zadania, „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Oleszycach”.

Wykonawcą przebudowy „sali gimnastycznej” jest firma Usługi Budowlane „Romex” Roman Zawitkowski z Jarosławia. Wartość tej części zadania wynosi 984 611,02 zł.

Całkowity koszt zadania według umowy o dofinansowanie wynosi 1 505 121,27 zł.

Termin zakończenia zadania 15.02.2018 r.

 

Utworzony:2017-11-14 07:35:12
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.