2018-01-23     Fernandy, Jana, Rajmundy     "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego człowieka" - Lew Tołstoj    
Strona główna / Wiadomości

Innowacyjne e-usługi dla Mieszkańców

Miasto i Gmina Oleszyce realizuje projekt pod nazwą „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce”. Dzięki temu projektowi, już niedługo mieszkańcy będą mogli pobrać innowacyjną Aplikację Mobilną, która umożliwi dwustronną komunikację z Urzędem. Powiadomienia PUSH, moduł „zgłoś incydent”, aktualności czy ostrzeżenia kryzysowe – to tylko wybrane moduły. Projekt obejmuje między innymi wdrożenie nowej Strony Internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce realizuje projekt pod nazwą „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce”. Jego celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Oleszyce poprzez dostęp dla mieszkańców i przedsiębiorców do lokalnej platformy e-usług publicznych.
Głównymi adresatami projektu są Mieszkańcy Miasta i Gminy Oleszyce, a także: - Kierownictwo UMiG Oleszyce
- Pracownicy Urzędu – działy merytoryczne oraz  Pracownicy techniczni
- Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy
- Przedsiębiorcy
- Rada Miejska.
Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na modernizacji platformy sprzętowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce oraz w jednostkach podległych, rozbudowie systemów informatycznych, uruchomieniu platformy e-usług publicznych w Urzędzie.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje:


  W wyniku realizacji projektu zostaną uruchomione następujące  e-usługi: Udostępnienie informacji publicznych Badanie nastrojów społecznych Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek leśny Deklaracja na podatek od nieruchomości Informacja w sprawie podatku rolnego Informacja w sprawie podatku leśnego Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Deklaracja na podatek od środków transportowych Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu Dopisanie do spisu wyborców Skreślenie z rejestru wyborców Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacja dotycząca najbliższych terminów posiedzeń komisji i sesji rady Informacja dotycząca przyjęcia uchwał na sesji rady Informacja dotycząca aktywności radnego na sesji rady Informacja dotycząca planowanych dyżurów radnych Zgłoszenie usterki przez użytkownika Partycypacja w podejmowaniu decyzji związanych ze sposobem wydatkowania budżetu gminy/miasta Proces załatwienia sprawy Informacja o wygenerowaniu należności w systemie dziedzinowym Zgłaszanie propozycji atrakcji turystycznych regionu E-Rada
Jednym z elementów projektu jest innowacyjna Aplikacja Mobilna, sprzężona ze Stroną Internetową oraz Biuletynem Informacji Publicznej, posiadająca panel zarządzania, dzięki któremu możliwa jest dwustronna komunikacja z mieszkańcami. Szczegóły zostaną przedstawione na stronie internetowej po wdrożeniu opisanych e-usług.

 

Wartość projektu: 1 472 310,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 108 513,90 PLN

Wartość wkładu własnego : 396 796,10 PLN

 

Realizacja projektu przewidziana jest na przełomie 2017 i 2018 roku. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Utworzony:2017-10-23 10:40:14
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.