2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    
Strona główna / Wiadomości

Rowerem Bezpiecznie

W związku ze zwiększeniem ruchu rowerzystów oraz tragicznymi w skutkach zdarzeniami drogowymi z ich udziałem na drogach województwa podkarpackiego Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie wdrożyła do realizacji program edukacyjno - informacyjny „Rowerem Bezpiecznie”.

Działania „Rowerem bezpiecznie” organizowane są od miesiąca sierpnia 2017 roku - do sierpnia 2018 roku. Celem podjętych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, podnoszenie świadomości na temat zagrożeń wśród rowerzystów oraz edukowanie ich w zakresie przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z „Koncepcją działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej Komendy Głównej Policji na lata 2015-2018” - bezpieczeństwo w ruchu drogowym znajduje się na drugim miejscu wśród zdiagnozowanych obszarów ważnych dla profilaktyki społecznej oraz oczekiwań obywateli w tym zakresie.

Do udziału w realizacji programu „Rowerem Bezpiecznie”, Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie zaprasza wszystkie Urzędy z terenu powiatu lubaczowskiego, podległe szkoły oraz inne instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, media.

Powyższa współpraca polegać będzie przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz na wzajemnej wymianie informacji.

 

Utworzony:2017-10-04 11:12:25
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.