2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

Seminarium edukacyjne

7 września 2017 r. od godz. 10:00 do 13:10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach, przy ul. ul. Rynek 6, odbędzie się seminarium edukacyjne pod nazwą „Ekonomia społeczna jako szansa na wsparcie rozwoju gminy Oleszyce, Stary Dzików Oraz Powiatu Lubaczowskiego” w ramach projektu "Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej".

W trakcie seminarium będzie można otrzymać informacje na temat wsparcia oferowanego w ramach projektu Nawigator, między innymi w formie dotacji na nowe miejsca pracy w wysokości do 25 000 zł. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać wsparcie w wysokości aż 125 000 zł. Dodatkowo w ramach projektu przyznawane będą dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych itd. mikrogranty w wysokości do 6000 zł na działania na rzecz ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe, ale również powołanie nowych grup inicjatywnych, bezpłatne szkolenia i usługi doradcze oferowane w ramach projektu, z pewnością przyczynią się do wzmocnienia sektora ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://projekt-nawigator.pl/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ideą ekonomii społecznej oraz rozpoczęciem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego do bezpłatnego udziału w seminarium.

AGENDA SEMINARIUM

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników seminarium

 

10:00 – 10:15

Otwarcie seminarium

Burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce

Pan Andrzej Gryniewicz

10:15 – 10:30

Nowe szanse wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie wschodnim województwa podkarpackiego w ramach projektu ,,Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej’’

Animator PROWES

Pani Beata Paluszek

10:30 – 11:00

Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych - szansa dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby mające problemy z integracją społeczną  i zawodową

Doradca prawny

Pani Marta Witwicka-Dżugan

11:00 -11:30

Samorząd Gminy Lubaczów a Podmioty Ekonomii Społecznej – istniejące i potencjalne obszary współpracy z zakresie ekonomii społecznej

Sekretarz Gminy Lubaczów

Pan Mariusz Pieróg

11:30 – 12:00

Zakład Aktywności Zawodowej – rehabilitacja zawodowa drogą do samodzielności

Kierownik ZAZ w Starych Oleszycach

Pan Jan Wilk

12:00-12:15

Przerwa kawowa

 

12:15- 12:45

Dobre praktyki PES na przykładzie Stowarzyszenia "Pomóżmy Razem," Stary Dzików

Prezes Stowarzyszenia "Pomóżmy Razem”

Pani Anna Śliwa

12:45 – 13:00

Panel dyskusyjny: Czy i jak można skutecznie wdrożyć założenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 – 2020. Zaplanowane działania projektowe na rzecz dynamizacji środowiska lokalnego

Animator PROWES

Pani Beata Paluszek

13:00- 13:10

Podsumowanie i zakończenie Seminarium

Burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce

Pan Andrzej Gryniewicz

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna

 

Utworzony:2017-09-07 07:33:47
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.