2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

"Cyberbezpieczni"

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów w działalności wielu instytucji, służb i organizacji. Obszarem, który szczególnie w ostatnim okresie skupia uwagę i działania podmiotów działających na rzecz małoletnich jest cyberprzestrzeń rozumiana jako miejsce kontaktów społecznych realizowanych z użyciem nowoczesnych środków komunikowania. Sieć teleinformatyczna niesie wiele nowych możliwości, a zarazem zagrożeń. Ochrona i edukacja młodych internautów stanowi zadanie również dla Policji jako formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.

Mając powyższe na uwadze Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie z dniem 1 maja 2017 r. wprowadziła do realizacji program profilaktyczny „Cyberbezpieczni”, który kontynuowany będzie do 31 grudnia 2019 roku. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem. Celem programu będzie dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej.

Do udziału w realizacji programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni” Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie zaprasza wszystkie Urzędy z terenu powiatu lubaczowskiego, podległe szkoły oraz inne instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, media.

Powyższa współpraca polegać będzie przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz na wzajemnej wymianie informacji.

Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu.

Celem pośrednim programu jest:

1. Wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu;

2. Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu;

3. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość);

4. Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;

5. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie;

6. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz mediów

Utworzony:2017-05-29 14:18:46
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.