2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy

Projekt „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” skierowany jest do osób dorosłych o wykształceniu ukończonym na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. Podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA ZAWODOWE TJ.

– Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 260,50 zł*

– Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 310,50 zł*

– Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 310,50 zł*

– Spawanie metodą MAG 135 stopień I – 262,50 zł*

– Spawanie metodą MAG 135 stopień II – 267,50 zł*

– Operator podestów ruchomych przejezdnych – 119,00 zł**

– Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS – 122,00 zł**

– Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł**

– Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 90,50 zł**

*jest to 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, odzieży roboczej, wyżywienia)

** jest to 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, wyżywienia)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu w Państwa gminie ze wsparcia skorzystają osoby, które dzięki realizacji szkoleń podwyższą swoje kwalifikacje zawodowe a co za tym idzie umocnią swoją pozycję na rynku pracy.

Projekt „Nowe kwalifikacje – szersze perspektywy” współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

Z poważaniem

Justyna Kołcz

Koordynator projektu

 

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro Projektów:

35-045 Rzeszów

ul. Hetmańska 4/2b

tel./faks: 17 740 22 25

www.cras.org.pl

biuro@cras.org.pl

 

Utworzony:2017-05-25 13:00:48
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.