2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

podejmowania działalności gospodarczej

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

inkubatora przetwórstwa lokalnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, osoby prawne, osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowym okresie programowania 2014-2020.

Spotkania odbędą się w każdej gminie według poniższego harmonogramu:

 

 

 

Gmina

Data

Godzina

Miejsce spotkania

1

Wielkie Oczy

15 maja 2017

9.00 – podejmowanie działalności gospodarczej

10.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

11.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

Świetlica w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach,  ul. Leśna 2

2

Miasto Lubaczów

16 maja 2017

9.00 – podejmowanie działalności gospodarczej

10.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

11.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, ul. Konopnickiej 2, sala nr 2

3

Horyniec-Zdrój

16 maja 2017

13.00 – podejmowanie działalności gospodarczej

14.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

15.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu- Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 4

4

Oleszyce

17 maja 2017

9.00 – podejmowanie działalności gospodarczej

10.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

11.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach, ul. Rynek 6

5

Stary Dzików

17 maja 2017

13.00 – podejmowanie działalności gospodarczej

14.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

15.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 83

6

Cieszanów

24 maja 2017

13.00 – podejmowanie działalności gospodarczej

14.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

15.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie,  ul. Sobieskiego 8

7

Narol

25 maja 2017

11.00 – podejmowanie działalności gospodarczej

12.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

13.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

Sala Narad w Urzędzie Gminy Narol, ul. Rynek 1

8

Lubaczów

26 maja 2017

12.00 -  podejmowanie działalności gospodarczej

13.00 – niekomercyjna infrastruktura turystyczna

14.00 – inkubator przetwórstwa lokalnego

 

Sala Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Utworzony:2017-05-11 14:40:12
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.