2018-03-22     Bogusława, Jagody, Katarzyny     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    
Strona główna / Wiadomości

Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017

Oleszyce, dnia 21. 04. 2017 r.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y   M I E J S K I E J

       w  O l e s z y c a c h

ORR.0004.12.2017 

Pan/i/...................................................

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( j. t.  Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm. )  z w o ł u j ę  w dniu 28 kwietnia 2017 r. ( piątek) o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  w Oleszycach - SESJĘ RADY MIEJSKIEJ.

          Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Interpelacje  i oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.

5. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach za 2016 r.

6. Gospodarka w lasach mienia gminnego.

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. – projekt nr 215/2017,

8.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i oświadczenia Radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Wiesław Osuch

 

Podstawa prawna do zwolnienia na czas obrad

sesji od pracy zawodowej:art.25 ust.3 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 644 z późn. zm.)

 

Utworzony:2017-04-21 13:55:13
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.