2017-12-13     Dalidy, Juliusza, Łucji        
Strona główna / Wiadomości

Przebudowa Przedszkola w Oleszycach

W marcu rozpoczęły się prace związane z rozbudową i przebudową Przedszkola Samorządowego w Oleszycach. W ramach zadania powstanie nowe skrzydło, składające się z trzech sal przedszkolnych z zapleczem sanitarnym oraz przebudowane zostaną istniejące pomieszczenia. Zadanie realizowane jest przy udziale Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.

Utworzony:2017-04-03 14:26:18
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.