2018-03-22     Bogusława, Jagody, Katarzyny     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    
Strona główna / Wiadomości

„STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby chcące zdobyć nowy zawód, uzupełnić kwalifikacje i odbyć płatny staż zawodowy oraz uzyskać zatrudnienie do udziału w projekcie „STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE” realizowanym w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

W ramach projektu oferujemy:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie identyfikacji potrzeb uczestnika projektu oraz sporządzenia Indywidualnego Planu Działania
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe wg zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu i zapotrzebowania pracodawców
  • staże zawodowe przez 8 miesięcy - stypendium stażowe 1750 zł brutto/miesiąc
  • możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu

 

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

  • osoba długotrwale bezrobotna  
  • osoba zarejestrowana w PUP przez okres ponad 12 m-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji
  • osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
  • osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (wg Kodeksu Cywilnego)

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 27.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym Formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej PARR S.A. www.parr.pl oraz w Biurze Projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety.

 

Biuro projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 32), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 676 09 85, wew. 9

 

Utworzony:2017-03-22 10:22:53
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.