2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

Zbiórka odpadów zebranych selektywnie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje mieszkańców Gminy  Oleszyce, że w miesiącu kwietniu br. odbędzie się zbiórka odpadów zebranych selektywnie w systemie tzw. „wystawki”.

 

01.04.2017 r. - Oleszyce zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa.

08.04.2017 r. - Sucha Wola, Zalesie, Lipina , Stare Sioło, Stare Oleszyce.

22.04.2017 r.  - Zabiała, Uszkowce, Lubomierz, Futory, Borchów, Nowa Grobla.

 

- Zbiórkę prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” tel. 785 888 111

Odbierane będą:

meble i odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

gruz i materiały budowlane w ilości max. 0,5 m3,

odpady zielone i ogrodowe,

tekstylia i odzież,

zużyte opony,

chemikalia,

baterie i akumulatory,

przeterminowane leki,

inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje),

popiół i żużel.

Odpady typu sypkiego (zbite szkło, gruz, popiół, żużel, zielone i ogrodowe) powinny być zapakowane w worki o poj. do 0,1m3.

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny – 7:30

 

Utworzony:2017-03-20 14:39:40
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.