2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

Programy profilaktyczne KPP w Lubaczowie

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie realizuje następujące programy profilaktyczne z zagadnienia profilaktyki społecznej:

1. Ostrożnie Pies – dziedziny na które ukierunkowany jest program:

 • występowanie przypadków pogryzień dzieci oraz osób dorosłych przez psy.
 • nieprzestrzeganie przez właścicieli psów przepisów ujętych w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.

2. Bezpieczny ogród – główne cele programu:

 • poprawa bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych.
 • zmniejszenie liczby przestępstw oraz wykroczeń.
 • zwiększenie świadomości prawno – wiktymologicznej wśród działkowiczów.
 • pobudzenie właścicieli działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Stop Patologiom Razem Bezpieczniej – główne cele programu:

 • wzrost realnego bezpieczeństwa obywateli.
 • zapobieganie przestępczości.
 • nawiązanie współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, szkołami.
 • poprawa wizerunku Policji i wzrost zaufania do tej instytucji.

4. Bezpieczny Senior – główne cele programu:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
 • zmniejszenie strachu przed staniem się ofiara przestępstwa.
 • pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
 • ograniczenie przestępczości na szkodę osób starszych.
 • poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.

Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie realizuje następujące przedsięwzięcia profilaktyczne z zagadnienia profilaktyki społecznej:

1. Ograniczyć Wandalizm – główne cele programu:

 • przeciwdziałanie niszczeniu mienia.
 • pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu poprzez poprawę świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa .

2. Bezpieczne zabytki – główne cele programu:

 • ograniczenie przestępczości na szkodę obiektów muzealnych i sakralnych.

Funkcjonariusze KPP w Lubaczowie realizują powyższe programy i działania profilaktyczny w ramach służb obchodowych i patrolowych. Prowadzą systematycznie rozmowy z osobami starszymi, samotnie mieszkającymi, duchownymi, przedstawicielami administracji samorządowej, osiedli mieszkaniowych, uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym uczulając ich na problem wykorzystywania  danych osobowych bądź dokumentów w celu popełnienia przestępstwa lub okradania z zasobów finansowych przez osoby podające się za pracowników społecznych, krewnych, urzędników lub funkcjonariuszy.

KPP w Lubaczowie współpracuje z proboszczami parafii rzymskokatolickich, za pośrednictwem których na niedzielnych mszach świętych przekazywane są informacje dotyczące zagrożenia osób starszych narażonych na wszelkiego rodzaju oszustwa i wyłudzenia.

Nawiązana jest współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Leśną, Strażą Graniczną polegająca na planowaniu wspólnych służb patrolowych w miejscach zagrożonych

W zakresie profilaktyki alkoholowej KPP w Lubaczowie współpracuje z Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

Utworzony:2017-03-08 14:49:10
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.