2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    
Strona główna / Wiadomości

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej

Oleszyce, 2017-01-31

PRZEWODNICZĄCY

  RADY MIEJSKIEJ

       w Oleszycach

0RR.0004.4.2017

Pan/i/ .....................................

.....................................

            Na podstawie § 25 ust.4 Statutu Miasta i Gminy Oleszyce i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z  2013 r. poz. 594 z późn. zm. / na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce, z w o ł u j ę w dniu 9 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  - nadzwyczajną SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
w Oleszycach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego –  projekt nr 189/.2017

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Wiesław Osuch

 

U  W  A  G  A !

Przewodniczący komisji stałych rady zwołują w tym samym dniu, ale o godz. 13:00 wspólne posiedzenie komisji rady celem zaopiniowania ww. projektu uchwały i sprawy różne. Posiedzenie komisji odbędzie się również M-GOK.

Podstawa prawna do zwolnienia na czas obrad

sesji od pracy zawodowej: art.25 ust.3 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 644 z późn. zm. )

Utworzony:2017-02-02 14:43:43
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.