2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

Gmina Oleszyce działając zgodnie z art.18 a ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817) zawiadamia o unieważnieniu  postępowania konkursowego na realizacją zadania p.n. „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017”.

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie konkursowe zostało unieważnione na mocy art.18 a ust.1, pkt 1, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uzasadnienie faktyczne:
Na ww. zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

Oleszyce, dnia 24.01.2017 r.

Utworzony:2017-01-25 11:46:50
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.